การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกครั้งที่12จะมีขึ้นในระหว่างวันที่18-21กันยายน

(VOVWORLD) -นี่คือข้อมูลที่ได้รับการประกาศในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่จัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยด้านจราจรแห่งชาติและจังหวัดบิ่งเยือง เมื่อวันที่14กันยายน  

ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกภายใต้หัวข้อ “วิสัยทัศน์และโครงการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ระบบคมนาคมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”และการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านจราจรภายใต้หัวข้อ “บิ่งเยือง- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมที่ปลอดภัยให้แก่ตัวเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่อาศัย”   บรรดาผู้แทนจากทั้งภายในและต่างประเทศจะหารือรายงานเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาของจังหวัดบิ่งเยือง เยี่ยมชมรูปแบบการพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่งสาธารณะ  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรเพื่อให้บิ่งเยืองกลายเป็นตัวเมืองอัจฉริยะที่น่าและทันสมัย  ในการนี้ คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการจราจรจะเสนอจุดยืนและมาตรการใหม่ของรัฐบาลและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านจราจรแห่งชาติ.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด