การประชุมประจำเดือนมิถุนายนของรัฐบาล

(VOVWorld) – การประชุมประจำเดือนมิถุนายนของรัฐบาล
การประชุมประจำเดือนมิถุนายนของรัฐบาล - ảnh 1
การประชุมประจำเดือนมิถุนายนของรัฐบาล(Photo:congan)

(VOVWorld) – เช้าวันที่๒๘เดือนนี้ รัฐบาลได้อภิปรายเกี่ยวกับการร่างกฏหมาย และอีกบางด้าน สำหรับร่างกฎหมายศุลกากรฉบับแก้ไข ที่ประชุมเห็นว่า หลังจากบังคับใช้มากว่า๑๐ปีกฎหมายศุลกากรได้มีส่วนร่วมผลักดันกระบวนการปฏิรูปทางราชการ สร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การลงทุนและประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนา รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติและเพื่อตอบสนองความต้องการในสถานการณ์ใหม่ กฎหมายฉบับนี้ควรได้รับการปรับปรุงข้อกำหนดบางข้อเพื่อผลักดันกิจกรรมศุลกากรให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจเชิงตลาด  ที่ประชุมเน้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ศุลกากร ความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรในการป้องกันและปราบปรามการค้าของเถื่อน การลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนและไม่ผ่านศุลกากร ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้มอบนโยบายให้กระทรวงการคลัง สำนักรัฐบาล กระทรวงยุติธรรมประสานกับกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังและปรับปรุงร่างกฎหมายศุลกากรฉบับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์เเล้วยื่นเสนอให้คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะยื่นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาและอนุมัติ  ในเช้าวันเดียวกัน รัฐบาลได้อภิปรายบางเนื้อหาของร่างกฎหมายเข้าเมืองและการพำนักอาศัยของชาวต่างชาติในเวียดนาม./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด