การประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดครั้งที่๔สมัยที่๘

(VOVWorld)-นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคสมัยที่๑๒

การประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดครั้งที่๔สมัยที่๘ - ảnh 1
นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม
(Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-การประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดครั้งที่๔สมัยที่๘ได้เสร็จสิ้นลง เมื่อวันที่๘กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ชื่นชมความคิดเห็นที่มีความรับผิดชอบเพื่อมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงงานด้านแนวร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระยะใหม่   สำหรับปัญหาสำคัญต่างๆในงานด้านแนวร่วมในช่วง๖เดือนปลายปี๒๐๑๕ นาย เหงวียนเถียนเญินได้สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคสมัยที่๑๒ โดยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศและแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคที่ปฏิบัติ๓โครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านชนเผ่า ศาสนาและการรณรงค์ “ประชาชนทุกคนสามัคคีกันในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม” และตรวจสอบ๘โครงการที่ได้ลงนาม เสริมสร้างกลไกบริหารแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับและเสร็จสิ้นการร่างนโยบายต่อเจ้าหน้าที่ของแนวร่วมฯ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด