การประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดปี๒๐๑๕

(VOVWorld)-เนื้อหาที่สำคัญที่แนวร่วมปิตุภูมิต้องปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี๒๐๑๕คืองานด้านศาสนา งานด้านชนเผ่าและเปลี่ยนแปลงใหม่การรณรงค์ “ประชาชนทุกคนสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจในเขตชุมชน”  
การประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดปี๒๐๑๕ - ảnh 1
นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม
(Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมประธานแนวร่วมปิตุภูมิระดับจังหวัดปี๒๐๑๕  เมื่อวันที่๗กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ย้ำถึงเนื้อหาที่สำคัญที่แนวร่วมปิตุภูมิต้องปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี๒๐๑๕  โดยเน้นถึงงานด้านศาสนา งานด้านชนเผ่าและเปลี่ยนแปลงใหม่การรณรงค์ “ประชาชนทุกคนสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจในเขตชุมชน”  โดยเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่การรณรงค์ดังกล่าวให้กลายเป็นการณรงค์ “ ประชาชนทุกคนสามัคคีกันในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม”  อีกทั้ง ยืนยันว่า เนื้อหาหลักของการณรงค์นี้ต้องสอดคล้องกับ๑๙มาตรฐานของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่  นอกจากนี้ นาย เหงวียนเถียนเญินยังได้สั่งให้แนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์ผ่านการจัดตั้งศูนย์ชุมชน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด