การประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมาย๕ฉบับเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมรัฐสภา

(VOVWorld)-เช้าวันที่๓เมษายน ณ อาคารรัฐสภา  ได้มีการจัดการประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับสำคัญต่างๆได้แก่ ร่างกฎหมายข้อกำหนดของกฎหมายอาญาปี๒๐๑๕ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม  กฎหมายการบริหารและการใช้ทรัพยากรของรัฐฉบับแก้ไข    
การประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมาย๕ฉบับเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมรัฐสภา - ảnh 1
(VOVWorld)-เช้าวันที่๓เมษายน ณ อาคารรัฐสภา  ได้มีการจัดการประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับสำคัญต่างๆได้แก่ ร่างกฎหมายข้อกำหนดของกฎหมายอาญาปี๒๐๑๕ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม  กฎหมายการบริหารและการใช้ทรัพยากรของรัฐฉบับแก้ไข    กฎหมายการชดเชยของรัฐฉบับแก้ไข  กฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายการวางผัง
โดยในวันแรกของการประชุม  บรรดผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายข้อกำหนดของกฎหมายอาญาปี๒๐๑๕  ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ก่อนหน้านั้น กฎหมายอาญาปี๒๐๑๕ได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งที่๑รัฐสภาสมัยที่๑๓และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่๑กรกฎาคมปี๒๐๑๖  แต่อย่างไรก็ดี ในกระบวนการปฏิบัติ ได้พบปัญหาบางอย่าง  ดังนั้น รัฐสภาสมัยที่๑๓จึงได้ประกาศมติเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอาญาปี๒๐๑๕ กฎหมายองค์การสำนักงานสืบสวนทางอาญาและกฎหมายการจับกุมและฝากขัง   สำหรับร่างกฎหมายข้อกำหนดของกฎหมายอาญาปี๒๐๑๕ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมในโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี๒๐๑๖จะยื่นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาและอนุมัติต่อไป. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด