การประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพ: หารือเกี่ยวกับการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ

(VOVworld) – บรรดาผู้แทนหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐฉบับแก้ไขโดยเห็นพ้องกับขอบเขตการปรับปรุงและชื่อของร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายในปัจจจุบัน

การประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพ: หารือเกี่ยวกับการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ - ảnh 1
การประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพ: หารือเกี่ยวกับการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมผู้แทนรัฐสภาอาชีพ เมื่อวันที่ 4 เมษายน บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐฉบับแก้ไขภายใต้อำนวยการของรองประธานรัฐสภา ฝุ่งก๊วกเหียน โดยเห็นพ้องกับขอบเขตการปรับปรุงและชื่อของร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายในปัจจจุบัน นาย ฝุ่งก๊วกเหียน ได้รวบรวมความคิดเห็นของบรรดาผู้แทน โดยเน้นถึงเนื้อหาต่างๆ เช่นการใช้และบริหารทรัพย์สินของรัฐต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินเป็นประจำ เป็นต้น พร้อมทั้งเผยว่า จะรวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่ 3 สมัยที่ 14.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด