การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี

(VOVworld) – ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมของภาคเอกชนในความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะการเน้นผลักดันความร่วมมือในการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหาร พัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี - ảnh 1
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (vietnamplus)

(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 24 กรกฎาคม นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 49 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 6 ภายใต้อำนวยการของนาย ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและนาย ยุน บยอง เซ รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนาม ลาว เมียนมาและไทยเข้าร่วม คณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการประชุม บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีในปีที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า กองทุนร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีจะส่งเสริมบทบาท ให้การช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่โครงการระยะกลางและระยะยาว มีส่วนร่วมปฏิบัติแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอาเซียน นอกจากนั้น บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศได้หารือเกี่ยวกับปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลก เช่นสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในทะเลตะวันออก ปัญหาภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงของแหล่งน้ำ พลังงานและอาหาร ที่ประชุมได้อนุมัติแถลงการณ์ร่วมและ 7 โครงการใช้เงินทุนของกองทุนลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้ง โครงการ “สร้างสรรค์รูปแบบไตรภาคีระหว่างสถาบันวิจัย หน่วยงาน รัฐบาล เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย” ของเวียดนาม
ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมของภาคเอกชนในความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะการเน้นผลักดันความร่วมมือในการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหาร พัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อบทบาทของแม่น้ำโขงต่อการคงอยู่ของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและเสนอว่า กิจกรรมร่วมมือในกรอบลุ่มแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีต้องสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการแม่น้ำโขงมากขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด