การประชุมรัฐมนตรีทีพีพีบรรลุความคืบหน้าสำคัญ

(VOVworld) – ทุกฝ่ายได้เห็นพ้องเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกกำหนดในการเจรจาครั้งก่อน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขบางปัญหาที่ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อบรรลุผลงานที่สมบูรณ์และสมดุล

การประชุมรัฐมนตรีทีพีพีบรรลุความคืบหน้าสำคัญ - ảnh 1
การประชุมรัฐมนตรีทีพีพีบรรลุความคืบหน้าสำคัญ

(VOVworld) – การประชุมรัฐมนตรีของ 12 ประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี ณ ประเทศสิงคโปร์ได้บรรลุความคืบหน้าสำคัญภายหลังดำเนินการมาเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อบ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ หลังจากเสร็จสิ้นการเจรจา ในนามรัฐมนตรีของ 12 ประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาทีพีพี นาย Tim Groser รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นิวซิแลนด์ได้ประกาศว่า ที่ประชุมครั้งนี้ได้บรรลุก้าวเดินสำคัญเพิ่มอีกหลายก้าวเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงฉบับสุดท้าย ทุกฝ่ายได้เห็นพ้องเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกกำหนดในการเจรจาครั้งก่อน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขบางปัญหาที่ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุผลงานที่สมบูรณ์และสมดุล ตามความเห็นของนาย  Groser ทุกฝ่ายได้บรรลุความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ยังคั่งค้างอยู่และจะประชุมต่อไปเพื่อเสร็จสิ้นความตกลงเกี่ยวกับทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการเข้าถึงตลาด
สำหรับการประชุมทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับเวียดนาม นาย Micheal Froman  ตัวแทนพาณิชย์ของสหรัฐได้เผยว่า การพบปะกับท่าน หวูฮวุยหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและคณะเจรจาเวียดนามได้เป็นไปอย่างดีงาม ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในการเจรจาร่วมทีพีพีและการเจรจาทวิภาคี รวมทั้งการเข้าถึงตลาด ปัญหาแรงงาน สิ่งแวดล้อม ปัญหาลิขสิทธิ์ทางปัญญาและการบริการการลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างเปิดเผยถึงทุกปัญหาเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการค้า
ข่าวสารนิเทศของการประชุมรัฐมนตรีทีพีพได้ระบุว่า ทุกฝ่ายได้ให้คำมั่นว่า จะเสร็จสิ้นการลงนามข้อตกลงที่ครอบคลุมเป้าหมายต่างๆที่ถูกกำหนด ณ โฮโนลูลู่ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐเมื่อปี 2011 โดยเร็วและจะพยายามเพื่อบรรลุข้อตกลงที่จะสร้างงานทำให้แก่แรงงานให้มากขึ้น ตลอดจนสร้างโอกาสมากมายให้แก่สถานประกอบการและการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ทะประเทศที่เข้าร่วมทีพีพี บรรดารัฐมนตรีของ 12  ประเทศได้เห็นพ้องกันว่า จะเจรจาต่อไปเพื่อเสร็จสิ้นข้อตกลงทีพีพีโดยเร็ว ส่วนกำหนดกรอบเวลาและสถานที่จัดการเจรจาครั้งต่อไปจะถูกกำหนดในเวลาที่จะถึง./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด