การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน

(VOVworld) - ที่ประชุมได้เน้นหารือถึงประเด็นสำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน การปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างและความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศ หุ้นส่วน รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน หรือ AMM ครั้งที่ 49 ในหัวข้อ “แปรวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรมเพื่อประชาคมอาเซียนที่คล่องตัว” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจาก 10 ประเทศสมาชิกและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม  ที่ประชุมได้เน้นหารือถึงประเด็นสำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน การปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างและความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วน รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก โดยประเทศต่างๆให้คำมั่นว่า จะพยายามปฏิบัติวิสัยทัศน์ปี 2025 และระเบียบวาระการประชุมปี 2030 ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ และเห็นพ้องกันว่า จะพิจารณาเพื่อกำหนดด้านที่ให้ความสนใจเป็นอันดับแรกและวางแผนการปฏิบัติเป้าหมายต่างๆที่ได้ระบุในเอกสาร 2 ฉบับดังกล่าว  เกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก บรรดารัฐมนตรีได้หารือถึงปัญหาต่างๆที่ให้ความสนใจร่วมกัน เช่น คาบสมุทรเกาหลี ภูมิภาคตะวันออกกลาง ทะเลตะวันออก รวมทั้งปัญหาการก่อการร้าย การลักลอบค้ามนุษย์ การอพยพ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนปัญหาความมั่นคงทางทะเล การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก บรรดารัฐมนตรีได้ยืนยันถึงความสำคัญของทะเลตะวันออกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค รวมทั้งแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนเมื่อเร็วๆนี้ในทะเลตะวันออกและแสดงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายในการแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากล ใช้ความอดกลั้น ไม่ใช้ หรือ ข่มขู่ที่จะใช้กำลัง ไม่มีปฏิบัติการทางทหารที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น ตลอดจนบรรลุความคืบหน้าในการปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีและเร่งจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว
ในการนี้ นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้กล่าวถึงความสำคัญของการคํ้าประกันความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เชิดชูจิตสำนึกของชุมชน ประสานผลประโยชน์แห่งชาติกับผลประโยชน์ของอาเซียนอย่างกลมกลืน รวมทั้งเสนอให้ขยายการแลกเปลี่ยนและประสานจุดยืนของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลก และยํ้าถึงความสำคัญของทะเลตะวันออกที่มีต่อประเทศต่างๆทั้งภายในและนอกภูมิภาค ซึ่งมีส่วนร่วมส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายสากลและอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด