การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนครั้งที่ 13 ประสบความสำเร็จ

(VOVworld) – ทุกประเทศอาเซียนได้รับทราบและชื่นชมความคิดริเริ่มของเวียดนามเกี่ยวกับการร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยระเบียบวาระการประชุมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลังปี 2015

การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนครั้งที่ 13 ประสบความสำเร็จ - ảnh 1
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม
อาเซียนครั้งที่ 13

(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนครั้งที่ 13 และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน + 3 ครั้งที่ 14 ในการนี้ นายเหงียนวันต่าย อธิบดีทบวงสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวล้อมเวียดนามเผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแถลงการณ์ร่วมอาเซียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปี 2015 ของการประชุมของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 ได้ยื่นเสนอต่อประธานสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 2015 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทุกประเทศอาเซียนได้รับทราบและชื่นชมความคิดริเริ่มของเวียดนามเกี่ยวกับการร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยระเบียบวาระการประชุมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลังปี 2015
เนื้อหาสำคัญที่ได้รับการหารือในการประชุมครั้งนี้คือ ปัญหาหมอกควันที่รุนแรงในอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อภูมิภาคอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อนุมัตข้อเสนอของอินโดนีเซียเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ประสานงานอาเซียนที่ดูแลปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในอินโดนีเซียและมอบหมายหน้าที่ให้อินโดนีเซียจัดตั้งศูนย์ฯตรงตามเวลาที่กำหนด นายเลเลืองมิงห์ เลขาธิการอาเซียนเผยว่า “ที่ประชุมได้มีการตัดสินใจที่สำคัญคือจะปฏิบัติขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ไม่มีหมอกควันในปี 2020 พร้อมทั้งอนุมัติกฎระเบียบที่จะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติมาตรการรับมือกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนและอนุมัติคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการปรับตัว ติดตาม ประเมินและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดน”
การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนครั้งที่ 14 จะจัดขึ้น ณ ประเทศบรูไนในปี 2017.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด