การประชุมระหว่างหน่วยงานของคณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาและคณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

(VOVWORLD) -ประธานสภาแห่งชาติได้ชื่นชมการประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาและคณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในปี2018ซึ่งได้ช่วยให้รัฐสภาและสำนักงานต่างๆของรัฐสภามีความเข้าใจใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของตนมากขึ้น

ประธานสภาแห่งชาติชี้ชัดว่าในปี2019ทั้งสองฝ่ายต้องประสานงานให้เเน่นแฟ้นมากขึ้นในการเสริมสร้างและกระชับกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมและการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ยากจน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบการปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับผลการตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายโครงการเป้าหมายแห่งชาติว่าด้วยการลดความยากจนอย่างยั่งยืนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาเพื่อตอบสนองความปรารถนาของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด