การประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ทั่วประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 28 ธันวาคม รัฐบาลได้จัดการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ทั่วประเทศปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เกี่ยวกับหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2019 ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก 
การประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ทั่วประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติ - ảnh 1 ภาพการประชุม (chinhphu.vn)

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า ปี 2019 คือปีที่สำคัญเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมใหญ่พรรคทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งผลสำเร็จของรัฐบาลวาระปี 2016-2021 มาจากการนำที่ปรีชาสามารถของคณะกรรมการกลางพรรค ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของสภาแห่งชาติ การสนับสนุนจากทางการปกครองทุกระดับ ความพยายามของจังหวัดและนครทั่วประเทศ ซึ่งสร้างพลังที่เข้มแข็งให้แก่รัฐบาลในการบริหารประเทศ พร้อมทั้งชี้ชัดว่า มติของคณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคเอกชนได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรค ความมุ่งมั่นของสภาแห่งชาติและรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอปรัปชั่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตร ชนบท เขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อยยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด รัฐบาลได้ปฏิบัติมติต่างๆของพรรคและสภาแห่งชาติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสำเร็จที่ได้บรรลุมาจากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของทางการปกครองทุกระดับภายใต้การนำของพรรค โดยเฉพาะสถานประกอบการและประชาชนทุกคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด