การประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

(VOVworld) - ขณะนี้ มี 11 จังหวัดที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และยังไม่พบไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9ในสัตว์ปีกและคน แต่ได้พบไวรัสนี้ชนิดนี้ ที่ มณฑลกวางสี ประเทศจีนซึ่งติดกับท้องถิ่น 4 แห่งในภาคเหนือเวียดนาม

การประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก - ảnh 1
การประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับการรับมืออย่างเร่งด่วนต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

(VOVworld) - ในสภาวการณ์ที่โรคไข้หวัดนก H5N1 มีการผันผวนอย่างซับซ้อนและโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่เวียดนาม เมื่อบ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับบรรดาผู้บริหารของจังหวัดและนครต่างๆเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกโดยนาย ฝ่ามวันดง อธิบดีกรมสัตวแพทย์สังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า ขณะนี้ มี 11 จังหวัดที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และยังไม่พบไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9ในสัตว์ปีกและคน แต่ได้พบไวรัสนี้ชนิดนี้ ที่ มณฑลกวางสี ประเทศจีนซึ่งติดกับท้องถิ่น 4 แห่งในภาคเหนือเวียดนามจึงมีความเสี่ยงสูงที่ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่  H7N9 อาจจะแพร่ระบาดเข้าสู่เวียดนาม ดังนั้น กรมสัตวแพทย์ได้สั่งให้ท้องถิ่นต่างๆต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกภายในประเทศและประเทศในภูมิภาค ผลักดันการตรวจสอบสัตว์ปีกและคนเข้าออกเมือง จัดการเก็บตัวอย่างในสัตว์ปีกเพื่อค้นหาไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9และไวรัสชนิดอื่นๆในสัตว์ปีกที่ถูกลักลอบขนส่งผ่านเขตชายแดนเพื่อมีมาตรการรับมืออย่างทันการณ์ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน หว่างจูงหาย รองนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้คณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกสั่งให้หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคชนิดนี้อย่างเข้มงวดพวกเราต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยก่อนอื่น พวกเราต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีก รักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและประชาชน ผมขอเสนอให้ผลักดันการประชาสัมพันธ์ เน้นชี้นำสำนักงาน องค์การมวลชนผลักดันงานด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่ปกปิดการแพร่ระบาด
เวียดนามจะปฏิบัติเดือนแห่งสุขอนามัย ฆ่าเชื้อโรคฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 21 มีนาคม./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด