การประชุมวางแผนพัฒนาชนบทใหม่

(VOVWorld) –  การประชุมวางแผนพัฒนาชนบทใหม่
การประชุมวางแผนพัฒนาชนบทใหม่ - ảnh 1
การประชุมวางแผนพัฒนาชนบทใหม่(Photo:VGPNews)

(VOVWorld) –  วันที่๑๔เดือนนี้ ที่จังหวัดท้ายบิ่ง กระทรวงก่อสร้างได้จัดการประชุมเพื่อประเมินการวางแผนพัฒนาชนบทใหม่ภาคเหนือโดยมีเจ้าหน้าที่บริหารกระทรวง หน่วยงานส่วนกลาง และ๓๐จังหวัดและนครทางภาคเหนือเข้าร่วมซึ่งตามกระทรวงก่อสร้าง ภายหลังกว่า๓ปีที่ผลักดันการวางแผนพัฒนาชนบทใหม่ ท้องถิ่นต่างๆได้กำชับและชี้นำหน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ทำการตรวจสอบแผนพัฒนาชนบทใหม่ตามข้อกำหนดในปัจจุบัน  จนถึงปลายปี๒๐๑๒ ในเวียดนาม มีตำบลร้อยละ๗๔.๖ได้อนุมัติแผนพัฒนาชนบทใหม่ระดับตำบล ที่ประชุมยังวิเคราะห์สาเหตุ เสนอประสบการณ์และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่เพื่อยกระดับคุณภาพของการวางแผนพัฒนาชนบทใหม่ รณรงค์นักธุรกิจและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมการวางแผนพัฒนาชนบทใหม่ ที่ประชุมยังวางหน้าที่สำคัญๆเพื่อวางแผนพัฒนาชนบทใหม่อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตโดยจะพยายามปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในปี๒๐๑๓./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด