การประชุมสภาประชาชนจังหวัดและนครต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 4

(VOVWORLD) - วันที่ 26 พฤษภาคม ณ นครเกิ่นเทอ ได้มีการจัดการประชุมสภาประชาชนจังหวัดและนครต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 4 วาระปี 2016-2021 ภายใต้หัวข้อ “มาตรการยกระดับคุณภาพการประกาศใช้มติของสภาประชาชนในการอนุมัติปัญหาสำคัญๆของท้องถิ่นตามข้อกำหนดของกฎหมาย” 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานสภาแห่งชาติได้ย้ำว่า สภาประชาชนจังหวัดและนครต่างๆต้องเป็นฝ่ายรุก ผลักดันการตรวจสอบเอกสารกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาตัดสินใจจากคณะกรรมการประชาชนในระดับเดียวกัน และมติของสภาประชาชนในระดับต่ำกว่าเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องหรือซ้ำซ้อนในระบบเอกสารกฎหมายเพื่อมีข้อเสนอแนะให้ทำการแก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกตามอำนาจและความรับผิดชอบ เพื่อค้ำประกันผลบังคับใช้ ประสิทธิภาพและความพร้อมเพรียงของระบบกฎหมาย

รองประธานสภาแห่งชาติกำชับว่า ในเวลาที่จะถึง สภาประชาชนจังหวัดและนครต้องสานต่อ ประสบการณ์และผลงานที่ได้บรรลุเพื่อแปรแนวทางของพรรค กฎหมายของรัฐ มติของสภาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด