การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4สมัยที่14ประสบความสำเร็จในหลายมิติ

(VOVWORLD) -การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่4สมัยที่14ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อบ่ายวันที่24พฤศจิกายน โดยผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงความเห็นว่าการประชุมครั้งนี้ได้ประสงความสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมบรรยากาศแห่งประชาธิปไตยในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเปิดเผย

นอกจากนั้นข้อใหม่ที่ได้รับการชื่นชมจากประชามติคือการเพิ่มจำนวนนัดประชุมที่ได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ อันเป็นการสะท้อนความมีประชาธิปไตย ความเปิดเผยและโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐสภาต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายเยืองจูงก๊วก คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งนายกล่าวว่า “หนึ่งในระเบียบการดำเนินงานของสภาฯคือต้องมีความเปิดเผยยกเว้นนัดประชุมพิเศษ ซึ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางก็สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาประชาธิปไตยรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบกิจกรรมของสภาอย่างเข้มแข็ง นี่ก็เป็นการเรียกร้องให้สภาแห่งชาติต้องยกระดับคุณภาพการทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะความสามารถของผู้แทนสภาทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในที่ประชุมสภาฯ”

ส่วนทางด้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศนั้นก็ได้แสดงความเห็นว่า ที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่ในหลายด้านและสามารถตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศหลายประเด็น ดังความเห็นของนาย เลดังแยวง อดีตหัวหน้าสถาบันบริหารเศรษฐกิจส่วนกลางและนายเหงวียนวันเซินชาวเอียนบ๊าย

ผมยินดีเมื่อเห็นว่าได้มีการผ่านความเห็นชอบมติว่าด้วยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2018โดยวางเป้าหมายขยายตัวจีดีพีในสองระดับคือ ร้อยละ6.5-6.7 ซึ่งมิใช่เป็นการกำหนดแบบตายตัวหากมีการคำนึงถึงความพยายามของเศรษฐกิจในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ส่วนเนื้อหาอื่นๆก็มีความคืบหน้าเช่นกัน เช่นกฎหมายการวางผังและกฎหมายการควบคุมหนี้สาธารณะได้กำหนดฝ่ายเดียวที่ต้องรับผิดชอบเพื่อลดความซ้ำซ้อน”

ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้อนุมัติมติที่สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาของประเทศในเวลาข้างหน้า ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นชอบกับการตั้งและตอบกระทู้ถามที่ตรงไปตรงมาและละเอียดเกี่ยวกับปัญหาร้อนระอุของประเทศและชีวิตสังคมพร้อมทั้งมีมาตรการและแนวทางแก้ไขอย่างละเอียดถี่ถ้วน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด