การประชุมสมัชชาใหญ่การแข่งขันเพื่อผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินทั่วประเทศครั้งที่3

(VOVworld) - นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่สมาคมผู้เคราะห์ ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินทุกระดับที่ได้เชิดชูความรับผิดชอบ ความสามัคคี นํ้าใจไมตรีและมีกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษ สีส้มไดอ๊อกซิน

การประชุมสมัชชาใหญ่การแข่งขันเพื่อผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินทั่วประเทศครั้งที่3 - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo: qdnd.vn)

(VOVworld) - วันที่ 13 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่การแข่งขันเพื่อผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินทั่วประเทศครั้งที่3 ในการนี้ นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่สมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินทุกระดับที่ได้เชิดชูความรับผิดชอบ ความสามัคคี นํ้าใจไมตรีและมีกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน รวมทั้งกำชับให้หน่วยงานทุกระดับประสานงานกับสมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับภัยพิบัติจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินและเผยว่า“กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานกับสมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตินโยบายต่างๆสำหรับผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้ม อีกทั้งเสนอมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงนโยบายสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมสงครามและโดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน สร้างสรรค์สมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามทุกระดับให้เข้มแข็งมั่นคงเพื่อเป็นที่พึ่งและเป็นตัวแทนให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน”
โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้น 3 หนังสือชมเชยของนายกรัฐมนตรีและหนังสือสำนึกในบุญคุณผู้มีใจกุศลให้แก่คณะและบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมในขบวนการแข่งขันเพื่อผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินระยะปี 2011- 2016.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด