การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12-การประชุมแห่งประชาธิปไตยและสามัคคี

(VOVworld) – เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้เผยว่า การฝึกฝนเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่คือหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์และยาวนาน ปัจจุบัน อัตราเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ในสำนักงานภาครัฐยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องมีแผนการ ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เต็มใจและให้การดูแลเอาใจใส่ต่อคนรุ่นใหม่

(VOVworld) – ภายหลังพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ศูนย์สื่อมวลชนของการประชุม

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12-การประชุมแห่งประชาธิปไตยและสามัคคี - ảnh 1
ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ผู้สื่อข่าวทั้งภายในและต่างประเทศได้ตั้งคำถามหลายข้อเกี่ยวกับแผนการของเลขาธิการใหญ่พรรคในเวลาที่จะถึงที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาประชาธิปไตยในพรรค โดยเฉพาะกิจกรรมตั้งกระทู้ถามในพรรค การลงคะแนนไว้วางใจต่อตำแหน่งผู้นำสำคัญๆ เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้เผยว่า เนื้อหานี้ถูกระบุในมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 11 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรคและได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พรรคได้ลงคะแนนไว้วางใจต่อตำแหน่งผู้นำสำคัญๆ เสนอให้รัฐสภาลงคะแนนไว้วางใจ สำนักงานภาครัฐและสำนักงานบริหารทุกระดับก็ลงคะแนนไว้วางใจ นี่ยังเป็นครั้งแรกที่ส่วนกลางเตรียมการวางแผนบุคลากรระดับยุทธศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่งานด้านบุคลากรในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ในเวลาที่จะถึง คณะกรรมการกลางพรรคชุดใหม่จะผลักดันการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 โดยเน้นถึงงานด้านเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้บริหาร การตรวจสอบอำนาจเพื่อควบคุม จำกัดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกระบวนการและแผนการหาและฝึกฝนเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่องาน เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า การฝึกฝนเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่คือหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์และยาวนาน ปัจจุบัน อัตราเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ในสำนักงานภาครัฐยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องมีแผนการ ปฏิบัติอย่างรอบคอบ เต็มใจและให้การดูแลเอาใจใส่ต่อคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเผยว่า หลักการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคือหมู่คณะชี้นำ บุคลากรดูแล ส่งเสริมบทบาทของผู้นำและต้องส่งเสริมประชาธิปไตย เป้าหมายของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคได้ระบุว่า การสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามโดยประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรมคือเป้าหมายในระยะยาวแต่ในเฉพาะหน้าต้องพยายามกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมของรัฐสภา สภาประชาชน คณะและองค์กรการเมืองสังคม แต่ต้องมีระเบียบวินัยบนพื้นฐานการส่งเสริมประชาธิปไตย

สำหรับงานด้านการเลือกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า ผลการเลือกตั้งตรงตามแนวทางงานด้านบุคลากรและการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจประชาธิปไตย สามัคคี มีระเบียบวินัยและสติปัญญา พร้อมทั้งเผยว่า นี่คือครั้งแรกที่คณะกรรมการกลางพรรคลงคะแนนครั้งเดียวก็สามารถเลือกสมาชิกกรมการเมืองได้ทั้งหมด 19 คนด้วยคะแนนสนับสนุนในระดับสูง ที่ประชุมก็ลงคะแนนครั้งเดียวแต่ก็เลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคอย่างเป็นทางการครบ 180 คนและสมาชิกสำรอง 20 คน โดยเฉพาะสมาชิกกรมการเมืองในสมัยนี้มีหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ ในจำนวนสมาชิก 19 คนที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกกรมการเมือง มีสมาชิกในสมัยก่อน 7 คนและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกรุ่นใหม่ โดยสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดเกิดปี 1970 สมาชิกกรมการเมืองสตรี 3 คนและมีสมาชิกเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความสามัคคี ประชาธิปไตยและความเสมอภาคทางเพศได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำถึงคำขวัญของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12คือพัฒนาให้ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตยและอารยธรรม พยายามกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย.  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด