การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ส่งเสริมจิตใจแห่งการเปิดเผยและมีประชาธิปไตย

(VOVworld) – จากรายงานที่ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จะประสบความสำเร็จ

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ส่งเสริมจิตใจแห่งการเปิดเผยและมีประชาธิปไตย - ảnh 1

(VOVworld) – ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอยต่างแสดงความเชื่อมั่นว่า จากรายงานที่ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จะประสบความสำเร็จ โดยสามารถวางแนวทางขั้นพื้นฐานและสมบูรณ์ในการสร้างสรรค์พรรคและพัฒนาประเทศในวาระและปีต่อๆไป นายฟานวันสือ ผู้แทนจังหวัดไตยนิงห์แสดงความคิดเห็นว่า “จากการรับฟังรายงานการเมืองและรายงานของเลขาธิการใหญ่พรรคที่อ่านในการประชุม ผมมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่า การประชุมสมัยนี้จะประสบความสำเร็จและมติต่างๆของที่ประชุมจะเข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันให้ประเทศพัฒนารวดเร็ว สมบูรณ์และยั่งยืนมากขึ้นในระยะใหม่”
ผู้แทนหลายคนยังให้ข้อสังเกตว่า ระเบียบวาระการประชุมฯสามารถพัฒนาจิตใจแห่งการเปิดเผยและมีประชาธิปไตยโดยสงวนเวลาที่เหมาะสมเพื่อหารือเกี่ยวกับเอกสาร มาตรฐานและองค์ประกอบของคณะกรรมการกลางพรรค ลงคะแนนเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและตัดสินใจเนื้อหาต่างๆของเอกสาร นายหว่างวันตว่าน ผู้แทนจังหวัดหวิงฟุ๊กเผยว่า  “ในบรรยากาศที่มีประชาธิปไตย ผู้แทนทุกคนจะทำอย่างสุดความสามารถด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเสนอความคิดเห็นต่างๆต่อเอกสารสำคัญๆของพรรค เพื่อมีส่วนร่วมต่อการเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการและตำแหน่งผู้บริหารสำคัญของพรรคและรัฐ นำประเทศฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายในยุคปัจจุบัน ผลักดันการพัฒนาประเทศ ปกป้องอธิปไตยและบูรณะภาพแห่งดินแดนของประเทศ สร้างสรรค์พรรคให้นับวันเข้มแข็งยิ่งขึ้น”.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด