การประชุมสมาคมจักษุวิทยาอาเซียนครั้งที่๒

(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๙ตุลาคม ณ กรุงฮานอย  ได้มีการจัดการประชุมจักษุวิทยาอาเซียนครั้งที่๒หรือAOS ๒๐๑๕และการประชุมจักษุวิทยาเวียดนามปี๒๐๑๕  
การประชุมสมาคมจักษุวิทยาอาเซียนครั้งที่๒ - ảnh 1การประชุมจักษุวิทยาอาเซียนครั้งที่๒
(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๙ตุลาคม ณ กรุงฮานอย  ได้มีการจัดการประชุมจักษุวิทยาอาเซียนครั้งที่๒หรือAOS ๒๐๑๕และการประชุมจักษุวิทยาเวียดนามปี๒๐๑๕  โดยมีผู้แทนเวียดนามเกือบ๑๐๐๐คนและผู้แทนกว่า๒๓๐คนจากต่างประเทศเข้าร่วม ซึ่งเป็นจักษุแพทย์จากประเทศสมาชิกอาเซียน สหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและอินเดีย เป็นต้น สมาคมจักษุแพทย์อาเซียนได้รับการจัดตั้งเมื่อปี๒๐๑๓และสมาคมจักษุวิทยาแห่งประเทศไทยเป็นนายกสมาคมแรก   ตามกฎระเบียบของสมาคมฯ การประชุมจักษุวิทยาอาเซียนจะถูกจัดขึ้นทุกๆ๒ปี  โดยประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันเป็นเจ้าภาพ  ปีนี้ เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและประธานของการประชุมดังกล่าว
ในการประชุมเป็นเวลา๓วัน บรรดาผู้แทนจะรับฟังรายงาน๒๘๙ฉบับด้วยภาษาอังกฤษ  โดยเน้นถึงโรคต้อหิน ต้อกระจก ตาของเด็กและการต่อต้านโรคตาบอด เป็นต้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด