การประชุมสรุปการปฏิบัติโครงการ๘๙๖

(VOVworld) – รองนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติโครงการ๘๙๖
การประชุมสรุปการปฏิบัติโครงการ๘๙๖ - ảnh 1
รองนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม(Photo:VOV )

(VOVworld) –   เช้าวันที่๑๑เดือนนี้ ท่านเหงวียนซวนฟุก รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติโครงการ๘๙๖หรือโครงการเกี่ยวกับการลดระเบียบราชการให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประชากรในช่วงปี๒๐๑๓ถึงปี๒๐๒๐แบบบูรณาการหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ จนถึงปัจจุบัน การปรับปรุงพื้นฐานกฎฆมายในการการออกหมายเลขประจำตัวบุคคล ฐานข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับประชากรได้รับการปฏิบัติผ่านการร่างกฎหมายสำมะโนครัวเพื่อยื่นเสนอให้รัฐสภาอนุมัติในปี๒๐๑๔ วางโครงการที่มีความเป็นได้ในการสร้างฐานข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับประชากร ในปี๒๐๑๔ คณะกรรมการชี้นำโครงการ๘๙๖จะประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างกฎหมายบัตรประชาชน ร่างกฎหมายสำมะโนครัว ร่างมติฐานข้อมูลแห่งชาติ มติเกี่ยวกับการออก การบริหารควบคุมและใช้หมายเลขประจำตัวบุคคล ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัพเดท การแลกเปลี่ยน การใช้ข้อมูลประชากร ควบคู่กันนั้นก็ลดระเบียบราชการให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารประชากร  ท่านเหงวียนซวนฟุก สมาชิกกรมการเมืองพรรค รองนายกรัฐมตรี หัวหน้าโครงการ๘๙๖ ได้กล่าวปราศรัยสรุปการประชุมโดยกำชับให้สมาชิกคณะกรรมการชี้นำเน้นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานกับการปรับปรุงพื้นฐานทางนิตินัยให้มีความสมบูรณ์โดยมีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างแข็งขันเพื่อปฏิบัติโครงการให้เป็นผลสำเร็จ และกำชับให้กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปปรับปรุงโครงการสร้างฐานข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับประชากรให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติ โดยเฉพาะ กระทรวงและท้องถิ่นต่างๆต้องค้ำประกันคุณภาพด้านเนื้อหาและแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของโครงการอย่างทันการณ์./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด