การประชุมสรุปความร่วมมืออาเซียนในปี 2015และวางแนวทางการเข้าร่วมในปี 2016

(VOVworld) – การประชุมระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 20 แห่งเพื่อสรุปผลและความคืบหน้าของความร่วมมืออาเซียนในปี 2015ที่ผ่านมา

การประชุมสรุปความร่วมมืออาเซียนในปี 2015และวางแนวทางการเข้าร่วมในปี 2016 - ảnh 1
Photo Internet
(VOVworld) – เมื่อวันที่ 8 มกราคม ณ กรุงฮานอย ภายใต้อำนวยการของนายเลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียนได้จัดการประชุมระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 20 แห่งเพื่อสรุปผลและความคืบหน้าของความร่วมมืออาเซียนในปี 2015ที่ผ่านมา ระบุหน้าที่และด้านที่จะได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปี 2016 รวมทั้งมาตรการยกระดับประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลาข้างหน้า
ในที่ประชุม ตัวแทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเมินโอกาสและความท้าทายของเวียดนามในระยะพัฒนาต่อไปของอาเซียน หารือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคในปี 2016
ในระดับภูมิภาค ผู้แทนทุกคนเห็นพ้องกันว่า ต้องผลักดันหน้าที่สำคัญ 4 หน้าที่คือ การปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และแผนทั่วไปในแต่ละเสาหลัก ปฏิบัติคำมั่นและมาตรการเกี่ยวกับการค้าเสรี การบริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานที่มีฝีมือ พร้อมทั้งผลักดันคำมั่นใหม่ๆที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดตลาดและการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจ เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการและแหล่งพลังของเวียดนาม รวมทั้งพัฒนาบทบาทการรักษาความสามัคคี ความเป็นเอกฉันท์และบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ตลอดจนนำความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนพัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในระดับประเทศ ในปี 2016 ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ขยายการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติคำมั่นภายในภูมิภาคและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างสำนักงานต่างๆที่เข้าร่วมอาเซียน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด