การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมปี2017

(VOVWORLD) -เช้าวันที่6ธันวาคม ณ กรุงฮานอย กองบัญชาการทหารชายแดนได้จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมปี2017  

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เจืองหว่าบิ่ง รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ชี้ชัดว่า สถานการณ์อาชญากรรมตามแนวชายแดนยังมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่จะถึง  หน่วยทหารชายแดนต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับมติ คำสั่งและโครงการของกรมการเมืองและรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการค้ามนุษย์“หน่วยงานต่างๆต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่างพร้อมเพรียง  เป็นฝ่ายรุกในการประเมินสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ป้องกันไม่ให้เกิดจุดร้อนด้านความมั่นคงทางการเมือง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในเขตชายแดน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเทศกาลตรุษเต๊ต หน่วยทหารชายแดนต้องประสานงานกับกองกำลังและทางการท้องถิ่นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญการรม การค้ายาเสพติด การค้าของเถื่อนและการทุจริตทางการค้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด