การประชุมสรุปผลการสร้างสรรค์ชนชั้นเกษตรกรเวียดนามวาระ 5 ปี

(VOVworld) - คณะกรรมการชี้นำการปฏิบัติโครงการ 61 ได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ทั่วประเทศเพื่อสรุปผลการปฏิบัติข้อสรุป ของคณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับโครงการ “ยกระดับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาคมเกษตรกรเวียดนามในการพัฒนาการเกษตร สร้างสรรค์ชนบทใหม่และสร้างสรรค์ชนชั้นเกษตรกรเวียดนามระยะปี 2010 – 2020

การประชุมสรุปผลการสร้างสรรค์ชนชั้นเกษตรกรเวียดนามวาระ 5 ปี - ảnh 1
ท่าน หวูวันนิงห์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม
(Photo: baodientu.chinhphu.vn)

(VOVworld) - เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการชี้นำการปฏิบัติโครงการ 61 ได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ทั่วประเทศเพื่อสรุปผลการปฏิบัติข้อสรุปของคณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับโครงการ “ยกระดับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาคมเกษตรกรเวียดนามในการพัฒนาการเกษตร สร้างสรรค์ชนบทใหม่และสร้างสรรค์ชนชั้นเกษตรกรเวียดนามระยะปี 2010 – 2020 ในการนี้ ตัวแทนกระทรวง หน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดต่างๆได้ยืนยันว่า ข้อสรุปของคณะเลขาธิการฯได้เข้าสู่ชีวิต เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรอย่างจริงจัง และยกระดับสถานะและบทบาทของสมาคมเกษตรกรเวียดนาม  คณะกรรมการชี้นำโครงการฯยังได้กำหนดหน้าที่สำคัญในวาระ 5 ปีข้างหน้าเพื่อปฏิบัติข้อสรุป 61 ของคณะเลขาธิการฯอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยํ้าถึงการปรับปรุงกลไกและนโยบายเกี่ยวกับเกษตร เกษตรกร และชนบทต่อไป เปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรทำการผลิตที่มีมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด