การประชุมสรุปผลปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมแห่งรัฐสภา

(VOVWorld)-ในรัฐสภาสมัยที่๑๓ คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมแห่งรัฐสภาได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯและรัฐสภา  
การประชุมสรุปผลปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมแห่งรัฐสภา - ảnh 1การประชุมสรุปผลปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมแห่งรัฐสภา
(Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๘มีนาคม ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมแห่งรัฐสภาได้จัดการประชุมครั้งที่๑๕เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯในรัฐสภาสมัยที่๑๓   รายงานสรุปผลการปฏิบัติได้ระบุว่า ในรัฐสภาสมัยที่๑๓ คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาสังคมแห่งรัฐสภาได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯและรัฐสภา  ทางคณะกรรมาธิการฯได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันการสรุปผลการปฏิบัติรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒   แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไขและปฏิบัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ปฏิบัติกฎหมาย กฤษฎีกาและมติในด้านที่คณะกรรมาธิการฯดูแลตามจุดยืน แนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐธรรมนูญปี๒๐๑๓  ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  เกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริง  ค้ำประกันความเป็นเอกภาพและความพร้อมเพรียงของระบบกฎหมาย  ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามให้ภาคียานุวัติ  สำหรับกิจกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมาธิการฯได้ให้คำปรึกษาให้แก่รัฐสภาและคณกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาในการตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายด้านสังคมเป็นอย่างดี  ซึ่งได้มีส่วนร่วมวางนโยบายที่สำคัญด้านแรงงาน งานทำ สวัสดิการสังคม การดูแลสุขภาพ  ประชากร  นโยบายให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด