การประชุมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การประชุมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Tổ quốc) 

โอกาสนี้ ท่าน เหงวียนซวนฟุกได้ชี้ชัดว่า การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกคือความรับผิดชอบของหน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆ“มรดกคือสมบัติจากทั้งธรรมชาติและผลงานอันดีงามจากความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งประชาชนทุกคนต้องตระหนักได้ดีว่า ผลงานอะไรก็สามารถทำได้ ยกเว้นมรดก ดังนั้น จึงห้ามทำลาย หรือ สร้างความเสียหายให้แก่มรดกเพื่อการพัฒนาเพราะการสูญเสียมรดกก็ถือเป็นการสูญเสียเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ”

นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ต้องผลักดันความคิดสร้างสรรค์และความคล่องตัวในการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกในปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องให้การศึกษาเกี่ยวกับมรดกเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและแสวงหามาตรการต่างๆที่เหมาะสม เช่น จัดทำนโยบาย กฎหมาย กระจายอำนาจการบริหารให้แก่หน่วยงานต่างๆ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณค่าองมรดก สร้างเครื่องหมายการค้าการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด