การประชุมอาเซมเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ณ นครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่18-20มิถุนายน การประชุมอาเซมเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีขึ้น ณ นคร เกิ่นเทอ 

การประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นตามความคิดริเริ่มของรองนายกรัฐมนตรี ฝามบิ่งมิงที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟอรั่มความร่วมมือเอเชีย-ยุโรปหรืออาเซมครั้งที่13เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2017และได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ  ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของอาเซมเกี่ยวกับการรับมือกับความท้าทายต่างๆของโลก โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปฏิบัติข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระเบียบวาระการประชุมปี2030เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับเวียดนาม นี่เป็นการประชุมระหว่างภูมิภาคที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป็นการประชุมเดียวของอาเซมที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพในปี2018 การจัดการประชุมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเวียดนามในความพยายามของอาเซมและโลกหากยังเอื้อให้แก่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในการใช้การสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหุ้นส่วนต่างๆในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ปฏิบัติมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด