การประชุมอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย5G

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารไร้สาย 5G ในหัวข้อ “ 5G และเทคโนโลยีดิจิตอล”
การประชุมอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย5G - ảnh 1 บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (hanoimoi.com.vn)

นี่เป็นหนึ่งในข้อคิดริเริ่มของเวียดนามเพื่อผลักดันการประสานงานด้านนโยบาย การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี การบริการและเครือข่าย 5G ในภูมิภาค และเป็นการประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย5G ของอาเซียน

ในการนี้ บรรดาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญได้หารือถึงนโยบายการบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร การใช้รูปแบบการประกอบธุรกิจและการบริการที่สนับสนุนเครือข่าย 5G ตลอดจนอุปสรรคและความท้าทายที่อาเซียนต้องเผชิญเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร5G

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดามได้ยืนยันว่า ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน มีส่วนร่วมต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก การพัฒนเครือข่าย5G ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น หากยังมีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาของเวียดนามและทุกประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นก้าวกระโดดในด้านความเร็วเท่านั้น หากยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของโลกพร้อมกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลควรเป็นฝ่ายรุกสนับสนุนสถานประกอบการลดความเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่

ในกรอบการประชุม บรรดาผู้แทนยังได้หารือถึง บทบาทและศักยภาพของเครือข่าย5G การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล การประยุกต์ใช้เครือข่าย5G ในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมดิจิตอล รัฐบาลดิจิตอล ด้านสาธารณสุข การศึกษา การเกษตรและตัวเมืองอัจฉริยะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด