การประชุมเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรครั้งที่25

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่23-25พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรครั้งที่25   โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนามเข้าร่วม 
การประชุมเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรครั้งที่25 - ảnh 1ภาพของการประชุม 

นาย เจิ่นวันเขย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติเวียดนามได้เผยว่า “ในกรอบโครงการร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีอาเซียน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและการเกษตรชนบท รวมทั้ง การฝึกอบรมและการส่งเสริมการเกษตร  เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน วางแผนการปฏิบัติให้แก่ระบบการส่งเสริมการเกษตรของประเทศอาเซียน ที่ประชุมครั้งนี้ยังหารือเกี่ยวกับการผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยด้านอาหารและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ การยกระดับทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร”

ที่ประชุมจะเน้นหารือเกี่ยวกับหัวข้อหลักได้แก่ กรอบนโยบาย กระบวนการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนในช่วงปี2016-2025เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร การประเมินการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมต่างๆในกรอบความร่วมมือภายในอาเซียนเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรในช่วงปี2016-2020 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  นาง Siti Munifah Abubakar ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรอินโดนีเซียได้เผยว่า “ผ่านการประชุมครั้งนี้ พวกเรามีความประสงค์ที่จะศึกษาการพัฒนาการเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ อินโดนีเซียอยากเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร โดยเฉพาะ หน่วยงานอุตสาหกรรมอาหารhalal”

ในกรอบของการประชุม บรรดาผู้แทนจะเดินทางไปเยี่ยมชมรูปแบบการปลูกดอกไม้ รูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมการเกษตรกับการวิจัยและการฝึกอบรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาดอกไม้ในเขตยาเลิม กรุงฮานอย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด