การประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมกลไก one stop service ระดับชาติและกลไก one stop service อาเซียน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมกลไก one stop service ระดับชาติ และกลไก one stop service อาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้า 
การประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมกลไก one stop service ระดับชาติและกลไก one stop service อาเซียน - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเวียดนามพบปะกับผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม(VGP)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า ในเวลาข้างหน้า หน่วยงานต่างๆต้องผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่สถานประกอบการและประชาชน“มติและแผนปฏิบัติการต่างๆของรัฐบาลต้องระบุถึงมาตรการผลักดันการปฏิรูปในด้านต่างๆในเชิงก้าวกระโดด โดยเฉพาะการบริหารด้านศุลากากรต่อสินค้านำเข้าส่งออกเพื่อแก้ไขอุปสรรคและมีส่วนร่วมส่งเสริมการนำเข้าส่งออกและการแลกเปลี่ยนการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของเวียดนาม สองคือต้องอำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้า ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการค้า การลักลอบค้าของเถื่อน เพื่อรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน ดังนั้นต้องมีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด