การประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดเหิวยาง

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่28กันยายน ณ จังหวัดเหิวยาง  ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดเหิวยางภายใต้หัวข้อ “เหิวยาง- ศักยภาพการลงทุนและการพัฒนา”
การประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดเหิวยาง - ảnh 1 ภาพของการประชุม (Photo: baomoi)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ประเมินว่า จังหวัดเหิวยางมีจุดแข็งด้านการเกษตรและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์  มีปริมาณผลไม้ที่ผลิตได้ในระดับสูงและข้าวมีคุณภาพสูง  สำหรับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดฯผสานกับการดึงดูดการลงทุน  ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทางการจังหวัดฯต้องมีวิสัยทัศน์การพัฒนาในกรอบการวางผังของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า ทางการจังหวัดฯต้องปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ การสร้างสรรค์การสนทนา  เดินพร้อมกับสถานประกอบการ  ทางการทุกระดับต้องรับฟังและแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ  สร้างสรรค์บรรยากาศการทำธุรกิจ start up  ควบคู่กันนั้นคือมาตรการยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

“จังหวัดเหิ่วยางมีจำนวนผู้ที่อยู่ในวัยทำงานสูงกว่าระดับเฉลี่ยของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง การฝึกสอนอาชีพให้แก่แรงงานเพื่อบริการสถานประกอบการและการพัฒนาเป็นสิ่งที่จำเป็น  ดังนั้น ถ้าทางการจังหวัดฯอยากดึงดูดการลงทุนเพื่อการพัฒนา ต้องให้ความสนใจต่อการฝึกอบรม แรงงาน  โดยเฉพาะ แรงงานในชนบท ผลักดันการปรับเปลี่ยนสัดส่วนแรงงานจากภาคการเกษตรไปสู่ด้านอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ”        

ในการนี้ ท่านนายกรัฐมนตรียังได้เผยว่า รัฐบาลเวียดนามธำรงการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ สร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และบริสุทธิ์  รับใช้ประชาชนและสถานประกอบการผ่านการที่รัฐบาลพยายามกำชับให้ลดการใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ  เสร็จสิ้นการจัดทำกลไกและผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด