การประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่การรณรงค์“ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”

(VOVworld) –  ปี๒๐๑๓ถือเป็นปีที่๔ติดต่อกัน ที่ปฏิบัติการณรงค์ดังกล่าวในสภาวการณ์ที่ประเทศมีโอกาสที่สะดวกแต่ก็ประสบอุปสรรคและความท้าทายไม่น้อย

การประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่การรณรงค์“ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” - ảnh 1
ท่านเหงวียนเถี่ยนเญิน หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการรณรงค์“ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”เป็นประธานการประชุม(Photo:VOV )

(VOVworld) –  เช้าวันที่๑๘เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการชี้นำการรณรงค์“ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”ส่วนกลางได้จัดการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่การรณรงค์ในปี๒๐๑๔โดยท่านเหงวียนเถี่ยนเญิน สมาชิกกรมการเมืองพรรค ประธานแนวร่วมปิตุภูมิและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการรณรงค์เป็นประธานการประชุม
ปี๒๐๑๓ถือเป็นปีที่๔ติดต่อกัน ที่ปฏิบัติการณรงค์ดังกล่าวในสภาวการณ์ที่ประเทศมีโอกาสที่สะดวกแต่ก็ประสบอุปสรรคและความท้าทายไม่น้อย ควบคู่กับผลสำเร็จของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ บรรดาผู้แทนได้วิเคราะห์ถึงข้อบกพร่อง เช่น สำนักงานและ องค์การมวลชนยังไม่ปฏิบัติการรณรงค์ในเชิงรุก หลายแห่งยังไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง การวางและประกาศใช้เอกสารกฎหมายเพื่อปกป้องผู้บริโภคและการผลิตภายในประเทศยังล่าช้า
ดังนั้นในปี๒๐๑๔ หนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อปฏิบัติการรณรงค์คือ ยกระดับและยืนยันคุณภาพของสินค้าและการบริการที่มีเครื่องหมายการค้าเวียดนาม ยกระดับการบริหารของรัฐ สร้างความโปร่งใสของตลาด ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโรค อำนวยความสะดวกในการผลิตและประกอบธุรกิจให้แก่สถานประกอบการ ส่งเสริมบทบาทของแนวร่วม องค์การมวลชน องค์การสังคมและองค์การอาชีพในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริโภคของชาวเวียดนามในระยะใหม่ ประสานกับรัฐบาล กระทรวง หน่วยงาน สำนักงานสังกัดรัฐบาลเพื่อวางยุทธศาสตร์ปฏิบัติการแห่งชาติ“ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”จนถึงปี๒๐๒๐./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด