การประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วน

(VOVworld) –  การแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนเป็นมาตรการสำคัญโดยใน๓ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศได้มีการแปรสถานประกอบการภาครัฐ๙๙แห่งเป็นบริษัทหุ้นส่วน รวมทั้งเครือบริษัทภาครัฐ๑๙แห่งและจัดตั้งสถานประกอบการ๘๑แห่งในรูปแบบอื่นๆ
การประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วน - ảnh 1
ท่านเหงวียนเติ้นหยุง นายกรัฐมนตรีกับบรรดาผู้แทน(Photo:TTX )

(VOVworld) –  เช้าวันที่๑๘เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย ท่านเหงวียนเติ้นหยุง นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีอีกสองท่านคือท่านหวูวันนิงและท่านหว่างจูงหายได้เป็นประธานการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนช่วงปี๒๐๑๔ถึงปี๒๐๑๕
ในที่ประชุม บรรดาผู้แทนได้ยืนยันว่า การแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนเป็นมาตรการสำคัญโดยใน๓ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศได้มีการแปรสถานประกอบการภาครัฐ๙๙แห่งเป็นบริษัทหุ้นส่วน รวมทั้งเครือบริษัทภาครัฐ๑๙แห่งและจัดตั้งสถานประกอบการ๘๑แห่งในรูปแบบอื่นๆ บรรดาผู้แทนได้ชี้ชัดถึงอุปสรรคในการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วน โดยเฉพาะ ในการถอนทุน การยุบ การขายและถ่ายโอนสถานประกอบการ  สำหรับสถานประกอบการจำนวนหนึ่ง แม้ว่าเงินทุนจะเพิ่มขึ้น แต่รายได้ ผลกำไร การสมทบเงินเข้างบประมาณแผ่นดินยังไม่มีความเหมาะสม อัตราหนี้ต่อเงินทุนอยู่ในระดับสูง เทคโนโลยี และผลผลิตของสถานประกอบการหลายแห่งยังอยู่ในระดับต่ำ
ตามแผนการ ในช่วงปี๒๐๑๔ถึงปี๒๐๑๕ มีสถานประกอบการ๔๓๒แห่งที่ได้รับการแปรเป็นบริษัทหุ้นส่วน  ผู้แทนจำนวนหนึ่งได้เสนอว่า ต้องแก้ไขกฎหมายการล้มละลาย ช่วยเหลือในการแก้ไขอุปสรรคด้านการเงิน ที่ดิน และปัญหหนี้สินของสถานประกอบการที่กำลังแปรเป็นบริษัทหุ้นส่วนอย่างทันการณ์ บรรดาผู้แทนเห็นว่า เพื่อแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นบริษัทหุ้นส่วนโดยสามารถค้ำประกันคุณภาพและแผนการที่ได้วางไว้  กระทรวงและท้องถิ่นต่างๆต้องชี้นำอย่างใกล้ชิด บรรดาสถานประกอบการต้องปฏิบัติงานด้านแนวความคิด ขยายการประสานงานและมีความช่วยเหลืออย่างเข้มแข็งจากกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ความสนใจแก้ไขอุปสรรคในการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นหุ้นส่วนอย่างทันการณ์./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด