การประชุมเอเอ็มเอ็ม51: การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 3 สิงหาคม บรรดารัฐมนตรีอาเซียนได้ประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศหุ้นส่วน ประกอบด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐและตัวแทนระดับสูงดูแลนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปหรืออียู 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้นำคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมต่างๆดังกล่าว ประเทศหุ้นส่วนได้ยืนยันว่า ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับอาเซียน สนับสนุนบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคและเข้าร่วมฟอรั่มต่างๆที่อาเซียนเป็นประธาน

สำหรับสาธารณรัฐเกาหลี บรรดารัฐมนตรีเห็นพ้องที่จะพยายามอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงสถานประกอบการและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายต่อไป ในการประชุม กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศประสานความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีได้ส่งมอบหน้าที่ผู้ประสานงานในช่วงปี 2018-2021 ให้แก่บรูไน

สำหรับแคนาดา อาเซียนเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันต่อไป โดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย ลัทธิหัวรุนแรง อาชญากรรมข้ามชาติ การค้า การลงทุน การเชื่อมโยง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การศึกษาและการท่องเที่ยว ในการประชุม ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศประสานความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาได้ส่งมอบหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในช่วงปี 2018-2021 ให้แก่เมียนมาร์

สำหรับอียู ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงคำมั่นของทุกฝ่ายเพื่อบรรลุโครงสร้างของโลกบนพื้นฐานกฎหมาย ส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่นการค้า รวมทั้งการฟื้นฟูการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อียู และการขนส่งทางอากาศ โอกาสนี้ ไทยได้ส่งมอบหน้าที่ผู้ประสานความสัมพันธ์อาเซียน-อียูในช่วงปี 2018-2021 ให้แก่สิงคโปร์

สำหรับออสเตรเลีย อาเซียนธำรงระบบการค้าภูมิภาคและโลกที่เสรีและเปิดกว้าง หารือถึงมาตรการผลักดันการค้า การลงทุนผ่านข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือ AANZFTA มีความประสงค์เสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP ในการปิดการประชุม เมียนมาร์ได้ส่งมอบหน้าที่ผู้ประสานความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย ให้แก่มาเลเซีย

สำหรับสหรัฐ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการลงทุน การเชื่อมโยง ความร่วมมือทางทะเลและการรับมือกับความท้าทายข้ามชาติ รวมทั้งการก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรง อาเซียนชื่นชมข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับความมั่นคง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา เยาวชนและการทำธุรกิจ start up ในการปิดการประชุม ลาวได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐในช่วงปี 2018-2021 จากมาเลเซีย

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ได้ยืนยันว่า สาธารณรัฐเกาหลี แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐและอียูคือหุ้นส่วนสำคัญของอาเซียน ชื่นชมประเทศหุ้นส่วนเหล่านี้ที่ได้ประสานอย่างเข้มแข็งกับอาเซียนเพื่อผลักดันการสนทนาและความร่วมมือเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะร่วมกับประเทศต่างๆในการสร้างสรรค์และปฏิบัติข้อคิดริเริ่ม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด