การประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการลงทุนและการค้าอินเดียเวียดนาม

(VOVWorld) – การประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการลงทุนและการค้าอินเดียเวียดนาม
(VOVWorld) – วันที่๒๖เดือนนี้ หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์และองค์การลงทุนอินเดียได้จัดการประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการลงทุนและการค้าอินเดียเวียดนาม กระทรวงอุตสากรรมและพาณิชย์เผยว่า ปัจจุบัน อินเดียเป็นหนึ่งใน๑๐หุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ๑๒ต่อปีในช่วงปี๒๐๐๘ถึงปี๒๐๑๒ เฉพาะใน๕เดือนต้นปีนี้ อยู่ที่๒พัน๒ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังอินเดียอยู่ที่กว่า๑พันล้านเหรียญสหรัฐ จนถึงเดือนเมษายนปี๒๐๑๓ อินเดียมีโครงการที่มีผลบังคับใช้๗๐โครงการ รวมยอดเงินทุน๒๕๒ล้านเหรียญสหรัฐ นายเลท้ายหว่า รองอธิบดีกรมตะวันตก เอเชียใต้ อัฟริกา แห่งกระทรวงอุตสากรรมและพาณิชย์เผยว่า ศักยภาพความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับอินเดียมีสูงมาก โดยเฉพาะ ด้านการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน ข้อตกลงการค้าอาเซียนอินเดียที่ได้รับการลงนามจะเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ดี เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของข้อตกลงฉบับนี้ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากชมรมนักธุรกิจทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ สำนักงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายควรขยายการช่วยเหลือชมรมนักธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลตลาด และโอกาสทางการค้า./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด