การประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 สมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 29 มิถุนายน สมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศได้จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 วาระปี 2018-2023 ณ นครโฮจิมินห์โดยมีนักธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศกว่า 300 คนเข้าร่วม

ในการชื่นชมส่วนร่วมของสมาพันธ์ในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะความพยายามของสมาชิกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและขยายการค้าระหว่างเวียดนามกับตลาดโลก รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ได้เสนอว่า          “ผมมีความประสงค์ว่า ทางสมาพันธ์ฯจะดำเนินบทบาทรวบรวม เชื่อมโยง ขยายขอบเขตและท้องถิ่นในการปฏิบัติ ส่งเสริมบทบาทและค้ำประกันสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสถานประกอบการ นักธุรกิจและชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายและปรับตัวเข้ากับประเทศที่ตนกำลังอาศัย ให้การช่วยเหลือระหว่างกันและขยายความร่วมมือ เข้าร่วมเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่มูลค่าโลก เป็นสะพานเชื่อมผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับเพื่อนมิตรนานาชาติ มุ่งสู่ปิตุภูมิและลงทุนในด้านที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการภายในประเทศลงทุนในต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและป้องกันประเทศ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด