การประชุมใหญ่สมาคมนักเขียนเวียดนามสมัยที่ ๙ ได้เปิดขึ้นแล้ว

( VOVworld )-การประชุมใหญ่สมาคมนักเขียนเวียดนามสมัยที่ ๙ ได้เปิดขึ้นแล้ว

การประชุมใหญ่สมาคมนักเขียนเวียดนามสมัยที่ ๙ ได้เปิดขึ้นแล้ว - ảnh 1
คณะผู้บริหารสมาคมนักเขียนเวียดนามชุดใหม่

( VOVworld )-การประชุมใหญ่สมาคมนักเขียนเวียดนามสมัยที่ ๙ ได้เปิดขึ้นแล้วเมื่อเช้าวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ที่ประชุมได้กำหนดทิศทางที่ส่งเสริมให้นักเขียนเปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานเกี่ยวกับสังคมในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น   ในวาระปี ๒๐๑๕-๒๐๒๐  ทางสมาคมจะเน้นงานหลักๆเช่นการเลือกเฟ้นและสนับสนุนนักเขียนรุ่นใหม่ในการแต่งผลงานวรรณกรรมและเปิดโอกาสให้นักเขียนได้พบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรมของภูมิภาคและโลก  โอกาสนี้ นาย ดินห์ เท้ ฮวินห์ หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาส่วนกลางได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  “ ผมขอเรียกร้องว่า การหารือ การร่าง การปฏิบัติแนวทางและหน้าที่ของสมาคมนักเขียนวาระหน้าต้องเกาะติดมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การพัฒนาวัฒธรรมและคนเวียดนามเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นักเขียนมีคติประจำใจและความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการแต่งผลงานเพื่อเป้าหมายอันสูงส่งคือเพื่อมาตุภูมิและเพื่อประชาชน  พยายามสร้างผลงานที่มีคุณค่าในด้านแนวคิดและศิลปะ ”  ที่ประชุมได้เลือกคณะผู้บริหารสมาคม โดยกวีหิว ถิ่งห์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนอีกสมัยวาระปี ๒๐๑๕-๒๐๒๐ .

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด