การประชุมใหญ่สมาคมปัญญาชนหญิงเวียดนามครั้งที่ 2

(VOVworld) - ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสมาคมปัญญาชนหญิง เวียดนามและระบุถึงการรณรงค์ให้สมาชิกสมาคมยกระดับทักษะความสามารถด้าน วิชาชีพ เข้าร่วมการตรวจสอบและสะท้อนเสียงพูดของสังคม

การประชุมใหญ่สมาคมปัญญาชนหญิงเวียดนามครั้งที่ 2 - ảnh 1
ภาพคณะกรรมการสมาคมปัญญาชนหญิงเวียดนามสมัยที่ 1

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สมาคมปัญญาชนหญิงเวียดนามครั้งที่ 2 วาระปี 2016 – 2021 โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสมาคมปัญญาชนหญิงเวียดนามและระบุถึงการรณรงค์ให้สมาชิกสมาคมยกระดับทักษะความสามารถด้านวิชาชีพ เข้าร่วมการตรวจสอบและสะท้อนเสียงพูดของสังคม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในครอบครัวและสังคมเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับบทบาทและสถานะของสตรี ทีป่ระชุมได้เห็นพ้องเลือกผู้แทน 55 คนเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมาคมปัญญาชนหญิงเวียดนามสมัยที่ 2  เมื่อปี 2011 สมาคมปัญญาชนหญิงเวียดนามมีสมาชิก 350 คน จนถึงขณะนี้ ได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2700 คน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด