การประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติของหน่วยงานวางแผน การลงทุนและสถิติ

(VOVworld) – กระทรวงวางแผนและการลงทุนเป็นสำนักงานที่ให้คำปรึกษาต่อพรรคและรัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

การประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติของหน่วยงานวางแผน การลงทุนและสถิติ - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศกล่าวปราศรัยในการประชุมใหญ่แข่งขันรักชาติ...

(VOVworld) – การประชุมใหญ่ว่าด้วยการแข่งขันรักชาติของหน่วยงานวางแผน การลงทุนและสถิติครั้งที่ 3 ระยะปี 2015-2020 ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้ย้ำว่า กระทรวงวางแผนและการลงทุนเป็นสำนักงานที่ให้คำปรึกษาต่อพรรคและรัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ดังนั้นหน่วยงานวางแผนการลงทุนและสถติต้องให้คำปรึกษาอย่างทันการณ์เพื่อให้พรรคและรัฐมีแนวทางและมาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ “เพื่อให้ขบวนการแข่งขันรักชาติของหน่วยงานวางแผนและการลงทุนในปีต่อๆไปมีบทบาทสำคัญและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องเน้นปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของหน่วยงาน รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยังยืนในสภาวการณ์ที่เวียดนามนับวันยิ่งผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกมากขึ้น”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด