การพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - ก่อนการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นาย หวอวันเถือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครเบียนหว่า จังหวัดด่งนาย
การพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1 นาย หวอวันเถือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครเบียนหว่า (VNA)

นาย หวอวันเถืองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่น พร้อมทั้งยืนยันว่า พรรคมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นเพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค

ส่วนในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม นาง ดั่งถิหงอกถิ่ง รองประธานประเทศได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครหวิงลองและอำเภอมางทิค จังหวัดหวิงลอง โดยได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ความปรารถนาและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและกำชับให้ทางการจังหวัดฯรวบรวมข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของจังหวัด

ในวันที่ 3 พฤษภาคม นาย เหงวียนวันบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอเตวียนฮว้าและอำเภอมิงฮว้าเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด