การร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 8 ธันวาคม ณ เกาะเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การประชุมคณะกรรมการร่วมรัฐบาลที่เข้าร่วมอนุสัญญาปี2003เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติครั้งที่12ได้อนุมัติมติให้ถอนการร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะออกจากรายชื่อมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ต้องได้รับการอนุรักษ์โดยด่วนและรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการออกมติในลักษณะนี้
 การร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ - ảnh 1 การร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะ

เมื่อปี 2011 ยูเนสโกได้ระบุการร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะในรายชื่อมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ต้องได้รับการอนุรักษ์โดยด่วน หลังการปฏิบัติคำมั่นต่างๆที่ให้ไว้กับยูเนสโกในตลอด 6 ปีที่ผ่านมา จังหวัดฟู้เถาะได้จัดทำเอกสารขอรับรองการร้องเพลงทำนองซวานให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติเพื่อยื่นต่อยูเนสโกภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการแห่งชาติยูเนสโกเวียดนามและการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี

จากการที่การร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยและการร้องเพลงทำนองซวานของจังหวัดฟู้เถาะได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ ปัจจุบัน เวียดนามมีมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ 12 รายการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด