การส่งออกสินค้าเกษตรเวียดนามในกระบวนการผสมผสานทีพีพีและเออีซี

(VOVworld) – สำหรับสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากที่สุดในโลก เช่นข้าว กาแฟและสัตว์น้ำ เวียดนามต้องจัดตั้งคลังสินค้าทัญฑ์บนหรือช่องจำหน่ายในต่างประเทศก็จะสร้างชื่อเสียงให้แก่สินค้าเกษตรเวียดนามในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกในปัจจุบัน

การส่งออกสินค้าเกษตรเวียดนามในกระบวนการผสมผสานทีพีพีและเออีซี - ảnh 1
ข้าวคือสินค้าส่งออกหลักของเวียดนาม (vietnamplus)

(VOVworld) – “การส่งออกสินค้านเกษตรเวียดนามในกระบวนการผสมผสานเข้ากับข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเออีซีปี2016” คือหัวข้อของการสัมมนาซึ่งจัดโดยองค์การวิจัยเศรษฐกิจ The Keynesian สังกัดมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศในบ่ายวันที่ 27 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า เพื่อใช้โอกาสจากทีพีพีและเออีซี ในเวลาที่จะถึง ต้องเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการเกษตรมากขึ้นเพราะการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรจะช่วยสร้างห่วงโซ่การผลิตที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น นาย เจืองดิ่งเตวี๋ยน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐบาลในการเจรจาข้อตกลงทีพีพีได้เผยว่า เพื่อใช้โอกาสเมื่อเข้าร่วมทีพีพีและเออีซี การเกษตรภายในประเทศต้องควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าอยากการส่งออกสินค้ามีความสะดวก สถานประกอบการต้องเข้าร่วมและมีบทบาทหลักในการบริหารห่วงโซ่จัดสรร ค้ำประกันแหล่งจัดสรรอย่างยั่งยืนและรักษาราคาให้มีเสถียรภาพ สำหรับสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากที่สุดในโลก เช่นข้าว กาแฟและสัตว์น้ำ เวียดนามต้องจัดตั้งคลังสินค้าทัญฑ์บนหรือช่องจำหน่ายในต่างประเทศก็จะสร้างชื่อเสียงให้แก่สินค้าเกษตรเวียดนามในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกในปัจจุบัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด