การสนทนาด้านนโยบายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กท่ามกลางคำมั่นระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - วันที่ 13 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสนทนาด้านนโยบายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กท่ามกลางคำมั่นระหว่างประเทศในด้านการค้า
การสนทนาด้านนโยบายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กท่ามกลางคำมั่นระหว่างประเทศ - ảnh 1 นาย Chang Hee Lee ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO สาขาเวียดนามกล่าวในการประชุม

นี่เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้แทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนี้ของเวียดนามและประเทศต่างๆ พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและลดจำนวนแรงงานเด็กท่ามกลางคำมั่นระหว่างประเทศด้านการค้า ในการนี้ นาย ดั่งฮวานาม อธิบดีกรมเด็กสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีการเข้าร่วมและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ สหภาพแรงงาน องค์การสังคม ครอบครัวและประชาชนในชุมชน โดยเวียดนามได้มีแผนลดและไม่ใช้แรงงานเด็กระยะปี 2016-2020 ที่กำหนดความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ส่วนนาย Chang Hee Lee ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO สาขาเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า จะกระชับความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อลดจำนวนแรงงานเด็กและช่วยเวียดนามแก้ไขความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อค้ำประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและสภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด