การสนทนาระดับสูงระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีไม่สามารถบรรลุความคืบหน้า

(VOVWorld)-การสนทนาระดับสูงระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีไม่สามารถบรรลุความคืบหน้าใดๆเนื่องจากทั้งสองประเทศยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐเกาหลีจะมีขึ้นในเร็วๆนี้
การสนทนาระดับสูงระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีไม่สามารถบรรลุความคืบหน้า - ảnh 1
ตัวแทนของสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในการเจรจาเกี่ยวกับนการรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกัน
(VOVWorld)-การสนทนาระดับสูงระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีไม่สามารถบรรลุความคืบหน้าใดๆเนื่องจากทั้งสองประเทศยังคงมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐเกาหลีจะมีขึ้นในเร็วๆนี้
    ในการสนทนาครั้งนี้  ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้เรียกร้องให้เลื่อนการซ้อมรบร่วมสหรัฐ-สาธารณรัฐเกาลีออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันที่คาดว่า จะมีขึ้นในระหว่างวันที่๒๐-๒๕กุมภาพันธ์นี้   ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว  โดยเห็นว่า  ไม่สามารถผสานกิจกรรมด้านมนุษยธรรมกับปัญหาด้านการกลาโหมได้  พร้อมทั้ง  ยืนยันว่า  โครงการรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันจะเป็นขั้นตอนแรกในการปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อมุ่งสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
   ก่อนหน้านั้น  ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะจัดโครงการรวมญาติครอบครัวที่ต้องพลัดพรากจากกันในสงครามเกาหลีในช่วงปี๑๙๕๐-๑๙๕๓ในระหว่างวันที่๒๐ถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์นี้ที่เขตท่องเที่ยวภูเขากึมกาง./.      

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด