การสนทนาระหว่างสถานประกอบการเวียดนาม-สิงคโปร์

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 27 พฤศจิกายน ณ สิงคโปร์ ได้มีการจัดการสนทนาสถานประกอบการเวียดนาม-สิงคโปร์ 

ในการกล่าวปราศรัยในการสนทนา นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้ให้คำมั่นว่า เวียดนามจะเดินพร้อมกับสถานประกอบการสิงคโปร์ในการลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม สิงคโปร์คือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิก “เวียดนามให้คำมั่นที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีที่สุดให้แก่สถานประกอบการ จัดทำปัจจัยเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่นโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการเงิน การปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมแหล่งบุคลากร ปฏิรูปกลไกและกฎหมายตามแนวทางที่เปิดกว้าง เป็นมิตร สร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจภาคเอกชนคือพลังขับเคลื่อนพัฒนาที่สำคัญ”.

ประธานสภาแห่งชาติมีความประสงค์ว่า หลังการสนทนาจะมีโครงการลงทุนและประกอบธุรกิจใหม่ๆมากขึ้น รวมทั้งการผลักดันกิจกรรมซื้อขายและผนวก M&A ควบคู่กับการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด