การสนทนาอาเซียน – นิวซีแลนด์ครั้งที่ 24

(VOVworld) - การสนทนาอาเซียน – นิวซีแลนด์ครั้งที่ 24 ได้มีขึ้น ณ เมือง ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 

การสนทนาอาเซียน – นิวซีแลนด์ครั้งที่ 24 - ảnh 1
การสนทนาอาเซียน – นิวซีแลนด์ครั้งที่ 24 (Photo VNplus)

(VOVworld) - การสนทนาอาเซียน – นิวซีแลนด์ครั้งที่ 24 ได้มีขึ้น ณ เมือง ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความต้องการร่วมมือ ผลักดันการเสริมสร้างความไว้วางใจ ธำรงการสนทนา ปกป้องสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค นิวซีแลนด์สนับสนุนและให้คำมั่นที่จะเข้าร่วมกลไกความร่วมมือด้านการเมือง – ความมั่นคงที่อาเซียนเป็นผู้ริเริ่มและแนะนำอย่างเข้มแข็ง นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับอาเซียนและสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างของภูมิภาคที่กำลังได้รับการจัดตั้ง สำหรับปัญหาระหว่างประเทศ ทุกประเทศได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลตะวันออก โดยนิวซีแลนด์สนับสนุนทัศนะของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกและย้ำถึงความสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลตะวันออก การแก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี โดยให้ความเคารพกระบวนการทางการทูตและนิตินัยที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายสากล ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องปฏิบัติข้อตกลงการค้าอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ที่ได้ลงนามเมื่อปี 2009 ต่อไปบนพื้นฐานยุทธศาสตร์แห่งความเจริญรุ่งเรือง นิวซีแลนด์จะสนับสนุนบรรดาประเทศอาเซียนในการปฏิบัติความคิดริเริ่มผสมผสานอาซียนหรือไอเอไอเกี่ยวกับการลดช่องว่างในการพัฒนาและแผนการทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอาเซียนปี 2025 หรือเอ็มพีเอซีต่อไป ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนกระบวนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเริ่มจากการให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP ผลักดันการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้า มุ่งสู่กรอบเสรีภาพด้านการค้าที่มีคุณภาพและโปร่งใส ในด้านวัฒนธรรมและสังคม ทั้งสองฝ่ายได้เน้นถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ผลักดันความเชื่อมโยงของมนุษย์ เพิ่มความเข้าใจและแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ บรรดาประเทศอาเซียนได้เรียกร้องให้นิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋วมากขึ้นเพราะสถานประกอบการเหล่านี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในนามของอาเซียน นายเหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้กล่าวปราศรัยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงว่า ในเวลาข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายควรขยายการประสานงานเพื่อส่งเสริมบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่อาเซียนเป็นผู้แนะนำ ขยายความร่วมมือในการสร้างสรรค์ทักษะความสามารถเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง รวมไปถึงการทูตเชิงป้องกันและยกระดับทักษะความสามารถของสำนักงานที่บังคับใช้กฎหมายและขยายความร่วมมือในการเดินเรือทะเล.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด