การสนทนาเกี่ยวกับทะเลครั้งที่ 3

(VOVWORLD) - วันที่ 11 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสนทนาเกี่ยวกับทะเลครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายสากลและทะเลตะวันออก” 
การสนทนาเกี่ยวกับทะเลครั้งที่ 3 - ảnh 1การสนทนาเกี่ยวกับทะเลครั้งที่ 3 (vietnamplus)

โดยเน้นหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลตะวันออกจากมุมมองทางนิตินัยและแสวงหาข้อคิดริเริ่มร่วมมือควบคุมการพิพาทในภูมิภาคโดยมีผู้แทน 80 คนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วม โดยวิทยากรชาวต่างชาติและเวียดนาม 3 คนที่เข้าร่วมการสนทนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เหงียนห่งทาว รองประธานคณะกรรมการกฎหมายสากลของสหประชาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. Herman J.Karf จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์และดร. Yan Yan จากสถาบันวิจัยไหหนาน ประเทศจีน

บรรดาผู้แทนได้สนทนาถึงปัญหาทางนิตินัยในทะเลตะวันออก รวมทั้งการให้ความเคารพกฎหมายสากล สถานะทางนิตินัยของโครงสร้างกายภาพ คำวินิจฉัยของศาลในคดีคำร้องของฟิลิปปินส์ที่ฟ้องร้องจีนกรณีการพิพาทในทะเลตะวันออก ด้านนิตินัยของข้อคิดริเริ่มร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาในภูมิภาค หลักการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกและมาตรการผลักดันทัศนะร่วมเกี่ยวกับกฎหมายสากลในทะเลตะวันออก. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด