การสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับทะเลตะวันออก ณ ประเทศรัสเซีย

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 18 กันยายน ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ได้มีการจัดการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับทะเลตะวันออกครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความมั่นคงและความร่วมมือในทะเลตะวันออก - ความคืบหน้าของผลประโยชน์ด้านการเมืองและทหารของฝ่ายต่างๆ”
การสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับทะเลตะวันออก ณ ประเทศรัสเซีย - ảnh 1ภาพการสัมมนา (Photo: VNA) 

ในการสัมมนา ได้มีการอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับปัญหาหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ วิธีเข้าถึงมาตรการด้านทหารและการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการปะทะในทะเลตะวันออก ความหมายของคำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮกเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกเมื่อปี 2016 ต่อการแก้ไขการพิพาทในทะเลตะวันออก  ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเกี่ยวกับปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออก ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทะเลตะวันออกในปัจจุบัน  โดยเฉพาะหลังจากที่ศาลอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮกมีคำวินิจฉัยปฏิเสธการประกาศอธิปไตยของจีน พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธีและปฏิบัติตามกฎหมายสากล ตลอดจนเสนอมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกโดยเร็ว โดยยํ้าถึงการที่จีนต้องยุติการก่อสร้างเกาะเทียมและเพิ่มปฏิบัติการทางทหารในเกาะเทียมเหล่านี้ คํ้าประกันการปฏิบัติหลักการเกี่ยวกับการเดินเรืออย่างเสรี ฝ่ายต่างๆต้องลงนามและปฏิบัติร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีอย่างสมบูรณ์ ทำการเจรจาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด