การสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิก 2015

(VOVworld) – “รัฐบาลอิเล็กทรอนิก สาธารณสุขอิเล็กทรอนิกและระบบคมนาคมอัจฉริยะ”

การสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิก 2015 - ảnh 1
นายเลแหมงห่ากล่าวปราศรัยในการสัมมนา

(VOVworld) – การสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2015ได้มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์เมื่อเช้าวันที่ 22 เดือนนี้ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิก สาธารณสุขอิเล็กทรอนิกและระบบคมนาคมอัจฉริยะ” โดยมีการหารือเพื่อสรุปสถานการณ์และการพัฒนาใหม่ๆของรัฐบาลอิเล็กทรอนิก การเสนอความคิดริเริ่มต่างๆเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิก การสร้างสรรค์ระบบคมนาคมอัจฉริยะและระบบสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกในเวียดนาม พร้อมทั้งหารือถึงความหมายของ “นครอัจฉริยะ” ในกาอำนวยความสะดวกให้แก่การใช้ชีวิตของประชาชน ในการกล่าวปราศรัยในการสัมมนา นายเลแหมงห่า รองปลัดสำนักรัฐบาล สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยว่า “ประสิทธิภาพของทางการปกครองต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านความโปร่งใส นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน้าที่ให้สำนักรัฐบาลทำการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิก ผมมีความประสงค์ว่า ชมรมเทคโนโลยี่สารสนเทศจะร่วมมือกับผู้บริหารเพื่อให้การช่วยเหลือสำนักรัฐบาลในการจัดทำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกให้ถูกทิศทางและประสบผลที่เป็นรูปธรรม”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด