การสัมมนานานาชาติ “นำอาเซียนเข้าใกล้กับความคิดและหัวใจของประชาชนมากขึ้น”

(VOVworld) - ที่สัมมนาได้เน้นหารือเกี่ยวกับความท้าทายในปัจจุบันที่วงการสื่อต้องรับมือและบทบาทของสื่อในการกระชับสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาค
การสัมมนานานาชาติ “นำอาเซียนเข้าใกล้กับความคิดและหัวใจของประชาชนมากขึ้น” - ảnh 1

(VOVworld) – ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ ณ เมืองปาเลมบัง จังหวัดสุมาตราใต้ ประเทศอินโดนีเซีย สมพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนหรือ CAJ ได้จัดการสัมมนานานาชาติภายใต้หัวข้อ “นำอาเซียนเข้าใกล้กับความคิดและหัวใจของประชาชนมากขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันส่วนร่วมของสื่อในกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน ที่สัมมนาได้เน้นหารือเกี่ยวกับความท้าทายในปัจจุบันที่วงการสื่อต้องรับมือและบทบาทของสื่อในการกระชับสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาค เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในปี 2015 นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงปัญหาต่างๆ เช่น บทบาทของสื่อในการเพิ่มการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน ความเชื่อมโยงระหว่างสื่อกับการเลือกตั้ง สื่อสังคมกับสื่อดั้งเดิม สื่อสารมวลชนกับเขตการค้าเสรีอาเซียนและการเข้าถึงวัฒนธรรมให้แก่ประชาคมอาเซียน
            ในกรอบการสัมมนา ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการแนะนำ “หนังสือพิมพ์อินโดนีเซียผ่านยุคต่างๆ” โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมของ CAJ ณ ปาเลมบังตามข้อเสนอของสมาคมนักหนังสือพิมพ์อินโดนีเซียที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสมัชชาใหญ่ CAJ ณกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด